Bereken hier het beschikbare leerbudget

LET OP:

Over het gehele jaar 2020 is geen Persoonlijk Leerbudget opgebouwd. Vanaf 1 januari 2021 bouw je elke maand weer leerbudget op.

 

Vul onderstaande vragen in en kijk hoeveel persoonlijk leerbudget beschikbaar is.

Uitgangspunten voor de berekening

  • Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van meer dan 15 contracturen per week hebben volgens de cao vanaf 1 juli 2018 recht op een individueel leerbudget van € 150,- per kalenderjaar met een maximum van € 450,-.
  • Hierbij is afgesproken, dat iedereen die deze gehele periode (van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019) in dienst was voor meer dan 15 uur per week,over deze periode een leerbudget van € 300,– heeft opgebouwd.
  • Iedereen die na 1 juli 2018 in dienst is gekomen voor meer dan 15 uur per week heeft recht op een bedrag van € 12,50 per maand tot en met 31 december 2019.
  • Vanwege verlopen cao-afspraken is over het gehele jaar 2020 geen leerbudget opgebouwd. Vanaf 1 januari 2021 wordt weer wel leerbudget opgebouwd, € 12,50 per maand.
  • Iedereen die na 31 december 2019 voor meer dan 15 uur per week in dienst is gekomen bouwt pas vanaf 1 januari 2021 leerbudget op.
  • Het leerbudget vervalt drie jaar nadat je er recht op hebt gekregen en het niet is besteed aan opleiding of ontwikkeling. Bijvoorbeeld: het leerbudget waar je in december 2019 recht op hebt, kun je gebruiken tot en met december 2022. 

Disclaimer

Er kunnen aan de berekening geen rechten ontleend worden. Het is een voorbeeldberekening. Check de uitkomst met de werkgever.