Bereken hier het beschikbare leerbudget

LET OP:

Vanwege het verlopen van de cao per 1 januari 2020 is het maximale budget op dit moment € 300 en vindt er op dit moment geen nieuwe opbouw plaats.

Vul onderstaande vragen en kijk hoeveel persoonlijk leerbudget beschikbaar is.

Uitgangspunten voor de berekening

  • Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst met meer dan 15 contracturen per week hebben volgens de CAO vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019 recht op een individueel leerbudget van € 150,- per kalenderjaar met een maximum van € 300.
  • Hierbij is afgesproken, dat iedereen die deze gehele periode (van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019) in dienst was voor meer dan 15 uur per week, recht heeft op een leerbudget van € 300.
  • Iedereen die na 1 juli 2018 in dienst is gekomen voor meer dan 15 uur per week heeft recht op een bedrag van € 12,50 per maand tot en met 31 december 2019.
    Rekenvoorbeeld: iemand komt op per 1 december 2018 in dienst voor 24 uur. Tot en met 31 december 2019 zijn dit 13 maanden. Het leerbudget bedraagt in dit geval € 162,50.
  • Iedereen die na 31 december 2019 voor meer dan 15 uur per week in dienst is gekomen heeft op dit moment geen recht op het leerbudget. De huidige CAO is verlopen en is nog niet verlengd.
  • Het leerbudget vervalt drie jaar nadat je er recht op hebt gekregen en het niet is besteed aan opleiding of ontwikkeling. Bijvoorbeeld: het leerbudget waar je in december 2019 recht op hebt, kun je gebruiken tot en met december 2022. 

Disclaimer

Er kunnen aan de berekening geen rechten ontleend worden. Het is een voorbeeldberekening. Check de uitkomst met de werkgever.