Persoonlijk leerbudget: de voorwaarden

Binnen de cao voor de elektrotechnische detailhandel is afgesproken dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor meer dan 15 contracturen per week, met ingang van 1 juli 2018 recht op een leerbudget. Het doel van dit persoonlijk leerbudget is versterking van de toekomstige arbeidsmarktpositie van de werknemer.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de regeling:

 • Het individueel leerbudget bedraagt € 150,- per werknemer per jaar, of € 12,50 per maand met ingang van 1 juli 2018.
 • Het maximale budget is € 450,- (na 3 jaar).
 • Over het jaar 2020 is geen leerbudget opgebouwd. Werknemers die de gehele periode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019 in dienst zijn geweest hebben recht op € 300,- leerbudget over die periode. Vanaf 1 januari 2021 wordt er weer leerbudget opgebouwd.
 • Het budget is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Het budget is drie jaar geldig.
 • De opbouw eindigt bij beëindiging van het dienstverband, overlijden en pensionering of bij het beëindigen vanuit de cao.
 • Het budget kan (vanaf 1 september 2020) uitsluitend worden besteed aan scholing en ontwikkeling. De gekozen opleiding moet bijdragen aan de persoonlijke loopbaan van de werknemer en is onder die voorwaarde vrijgesteld van loonbelasting.
 • Het budget moet worden besteed via het opleidingsportaal Persoonlijk Leerbudget. Alle opleidingen die geboekt worden buiten het platform vallen niet in het budget en kunnen ook niet met het budget worden verrekend.
 • De gekozen opleiding moet bijdragen aan de persoonlijke loopbaan van de werknemer.
 • De tijdsinvestering (binnen of buiten werktijd) wordt afgestemd tussen werkgever en werknemer.
 • Is de prijs van het gekozen leerproduct hoger dan het beschikbare budget, dan dient de medewerker met de werkgever te overleggen hoe deze meerkosten verrekend worden.
 • Staat een gewenst leerproduct of een opleider niet in het opleidingsportaal? Vul dan het Niet gevonden formulier in op het opleidingsportaal. Daar wordt bekeken of de opleiding kan worden toegevoegd.