Persoonlijk leerbudget: de voorwaarden

Binnen de cao voor de elektrotechnische detailhandel is afgesproken dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor meer dan 15 contracturen per week recht hebben op een leerbudget. Het doel van dit persoonlijk leerbudget is versterking van de toekomstige arbeidsmarktpositie van de werknemer.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de regeling:

 • Het individueel leerbudget bedraagt € 150,- per werknemer per jaar, of € 12,50 per maand tot 1 januari 2024. Het individueel leerbudget bedraagt €175 per werknemer per jaar of €14,58 per maand vanaf 1 januari 2024.
 • Er kan maximaal drie jaar leerbudget opgebouwd worden. Het daarvoor opgebouwde leerbudget vervalt als het niet gebruikt is.

 • Het budget is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Het budget is drie jaar geldig.
 • De opbouw eindigt bij beëindiging van het dienstverband, overlijden en pensionering of bij het beëindigen vanuit de cao.
 • Het budget kan uitsluitend worden besteed aan scholing en ontwikkeling. De gekozen opleiding moet bijdragen aan de persoonlijke loopbaan van de werknemer en is onder die voorwaarde vrijgesteld van loonbelasting.
 • Het budget moet worden besteed via het opleidingsportaal Persoonlijk Leerbudget. Alle opleidingen die geboekt worden buiten het platform vallen niet in het budget en kunnen ook niet met het budget worden verrekend.
 • De gekozen opleiding moet bijdragen aan de persoonlijke loopbaan van de werknemer.
 • De tijdsinvestering (binnen of buiten werktijd) wordt afgestemd tussen werkgever en werknemer.
 • Is de prijs van het gekozen leerproduct hoger dan het beschikbare budget, dan dient de medewerker met de werkgever te overleggen hoe deze meerkosten verrekend worden.
 • Staat een gewenst leerproduct of een opleider niet in het opleidingsportaal? Vul dan het Niet gevonden formulier in op het opleidingsportaal. Daar wordt bekeken of de opleiding kan worden toegevoegd.