Veelgestelde vragen voor werknemers

Het leerbudget mag worden besteed aan scholing en ontwikkeling die bijdraagt aan de versterking van mijn toekomstige arbeidsmarktpositie. Wat wordt hiermee bedoeld?

Denk hierbij aan het volgen van een training of opleiding met het oog op een toekomstige baan of ondernemerschap. Het kan hierbij ook gaan om een andere functie bij dezelfde werkgever. Je kunt je leerbudget dus niet gebruiken voor trainingen en workshops gericht op een hobby of sport.

Welk soort opleidingen komen in aanmerking voor het persoonlijk leerbudget?

De opleiding moet bijdragen aan het in de toekomst verwerven van inkomen. Daarnaast moet er bij de opleiding sprake zijn van persoonlijke begeleiding en toezicht door een opleider (bijvoorbeeld een school of opleidingsinstituut). Hieronder vallen ook e-learnings die aan deze voorwaarden voldoen. Kosten voor zelfstudie kunnen niet worden vergoed vanuit het persoonlijk leerbudget.

Er is geen sluitende definitie van het begrip opleiding. Naast de voorwaarde dat de opleiding moet bijdragen aan het in de toekomst verwerven van inkomen, geldt in zijn algemeenheid het volgende. Bij een opleiding is in de regel sprake van persoonlijke begeleiding en toezicht door de opleider (bijvoorbeeld een school of opleidingsinstituut). Gezien de huidige ICT-mogelijkheden is het voorstelbaar dat je op afstand via E-learning een opleiding volgt.

De kosten van zelfstudie vallen niet onder de gerichte vrijstelling. Als je zonder een opleidingstraject te gaan volgen een studieboek aanschaft om kennis te verwerven, dan zijn dit geen kosten van een opleiding voor een toekomstig beroep.

Mag ik ook een opleiding voor mijn hobby volgen?

Het leerbudget mag je alleen besteden aan opleiding en ontwikkeling die bijdraagt aan de versterking van je toekomstige arbeidsmarktpositie. Een hobby valt hier over het algemeen niet onder en kan dan ook niet worden gefinancierd met het leerbudget.

Mag ik alle opleidingen kiezen die ik wil? Ook als het niets met mijn werk te maken heeft?

Het leerbudget kan alleen besteed worden aan opleiding en ontwikkeling die bijdraagt aan de versterking van je toekomstige arbeidsmarktpositie. Je werkgever kan een opleidingsverzoek afwijzen als het niet onder de voorwaarden van het persoonlijk leerbudget valt.

Kan ik mijn leerbudget ook besteden aan studiemateriaal, zoals boeken?

Het leerbudget kan gebruikt worden voor studiemateriaal dat rechtstreeks verband houdt met de gekozen opleiding. Dit geldt overigens niet voor zaken als iPads, laptops, et cetera, die je nodig kan hebben om een opleiding te volgen. Boeken voor zelfstudie vallen hier ook niet onder.

Hoe lang blijft mijn leerbudget staan?

Het leerbudget vervalt drie jaar nadat je er recht op hebt gekregen en het niet is besteed aan opleiding of ontwikkeling. Bijvoorbeeld: het leerbudget waar je in december 2021 recht op hebt, kun je gebruiken tot en met december 2024.

Kan ik ook een deel van mijn leerbudget gebruiken?

Dit is mogelijk.

Mijn opleiding kost meer dan het budget wat ik heb, wat nu?

Overleg met je werkgever hoe je dit op kunt lossen.

Kan ik ook een opleiding volgen, zonder dat mijn werkgever daarvan weet?

Bij de aanvraag voor een opleiding moet de werkgever aangeven of je recht hebt op het leerbudget. Ook wordt de factuur van de door jouw gekozen opleiding doorgestuurd aan je werkgever. Hij heeft op deze manier dus inzicht in hoe het leerbudget besteed wordt.

Mijn werkgever gaat niet akkoord met de opleiding die ik wil volgen. Wat kan ik daaraan doen?

Als de opleiding geheel kan worden betaald uit het leerbudget, dan mag je als medewerker zelf bepalen aan welke opleiding je het leerbudget besteedt. Je werkgever kan je opleidingsverzoek dan alleen afwijzen als het niet onder de voorwaarden van het persoonlijk leerbudget valt. Als de werkgever meebetaalt aan de opleiding dan mag hij wel meebeslissen over de te volgen opleiding.

Ik heb een andere baan, heb ik nog recht op mijn leerbudget?

De cao geeft aan dat het opgebouwde individuele leerbudget beschikbaar blijft voor de werknemer, tenzij het leerbudget niet binnen drie jaar besteed is aan opleiding en ontwikkeling. Helaas blijkt dit belastingtechnisch niet haalbaar. Hierdoor kun je bij wisseling van werkgever geen aanspraak meer maken op je persoonlijk leerbudget. Zorg dus dat je je budget benut voordat je aan een nieuwe baan begint.

Wat nou als ik een opleiding heb uitgekozen, die uiteindelijk niet doorgaat?

In dit geval hou je recht op het niet uitgegeven leerbudget.

Kan ik mijn gekozen opleiding onder werktijd volgen?

Daar is in de cao niets voor geregeld. Ga hierover in gesprek met je werkgever.

Wat gebeurt er met mijn leerbudget als mijn werkgever failliet gaat?

Als jouw werkgever failliet gaat, kun je geen aanspraak meer maken op je leerbudget.

Wat gebeurt er als ik zelf een opleiding annuleer?

Check de annuleringsvoorwaarden van de opleider. Mogelijk ben je toch (een deel van) de kosten kwijt.

Welk effect heeft een contractwijziging binnen hetzelfde bedrijf op mijn persoonlijk leerbudget?

  • Wanneer je contractwijziging geen effect heeft op of je meer of minder dan 15 uur per week gaat werken én er geen sprake is van een andere cao of arbeidsvoorwaardenregeling, dan verandert er voor jou niets als het gaat om je persoonlijk leerbudget.
  • Wanneer je een contract met meer uren krijgt, waardoor je meer dan 15 uur per week gaat werken, ga je vanaf dat moment persoonlijk leerbudget opbouwen.
  • Wanneer je minder dan 15 uur per week gaat werken, stop je met opbouwen van je persoonlijk leerbudget. Het tot de contractwijziging opgebouwde budget blijft wel beschikbaar en vervalt drie jaar nadat je er recht op hebt gekregen.
  • Wanneer je binnen het bedrijf onder de werkingssfeer van een andere cao of arbeidsvoorwaardenregeling gaat vallen, stop je met opbouwen van het persoonlijk leerbudget in dit verband. Het tot de contractwijziging opgebouwde budget blijft wel beschikbaar en vervalt drie jaar nadat je er recht op hebt gekregen. Mogelijk staan er in de nieuwe cao of arbeidsvoorwaardenregeling ook afspraken over een persoonlijk leerbudget. Dat betreft dan echter een ander budget, met een ander opleidingsportaal.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stel hem hier