Een leven lang leren

Maak het mogelijk
met het persoonlijk leerbudget

informatie voor werkgevers

Het Persoonlijk Leerbudget

Werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk dat medewerkers in de elektrotechnische detailhandel goed inzetbaar blijven, nu en in de toekomst. Daarom hebben partijen een leerbudget afgesproken binnen de cao. Werknemers met een arbeidsovereenkomst met meer dan 15 contracturen per week hebben sinds 1 juli 2018 tot en met 31 december recht op een individueel leerbudget. Met ingang van 1 september 2020 kunnen uw medewerkers gebruik maken van hun Persoonlijk Leerbudget.

Bekijk hier de voorwaarden van het Persoonlijk Leerbudget

Hoogte van de vergoeding

Uw medewerker heeft binnen de voorwaarden recht op een bedrag van € 150,- per jaar of € 12,50 per maand met ingang van 1 juli 2018. Deze bedragen zijn inclusief BTW en zijn vrijgesteld van loonbelasting. Uw medewerker houdt maximaal drie jaar recht op dit budget. Vanwege het verlopen van de cao per 1 januari 2020 is er over het jaar 2020 geen leerbudget opgebouwd. Voor hen die van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019 in dienst zijn geweest is het leerbudget vastgesteld op € 300,- over deze periode. Vanaf 1 januari 2021 wordt er weer leerbudget opgebouwd.

Bereken hier de hoogte van het bedrag waar uw medewerker recht op heeft.

Een kans voor u als werkgever

Het Persoonlijk Leerbudget ondersteunt u bij aantrekkelijk en inspirerend werkgeverschap. Bovendien is het een impuls voor de motivatie en ontwikkeling van uw medewerkers. Wijs hen daarom op het bestaan van deze mogelijkheid. Met het Persoonlijk Leerbudget kunnen zij relevante opleidingen voor de elektrotechnische detailhandel volgen. Met als eindresultaat goed opgeleid personeel dat meebeweegt in een snel veranderende branche.

Overhandig de Persoonlijk Leerbudget cheques

Om uw medewerkers het goede nieuws te vertellen kunt u gebruik maken van de Leerbudget Checque. Overhandig de cheques aan uw medewerkers zodat zij zich kunnen gaan oriënteren op de inzet van het beschikbare budget. Hang daarnaast deze poster op een plaats waar al uw personeel komt, om ze te informeren over het Persoonlijk Leerbudget.

Hoe kan uw medewerker zijn of haar Persoonlijk Leerbudget inzetten 

  • Uw medewerker maakt een keuze uit een speciaal voor de branche opgezet leerportaal (i.s.m. Springest).
  • Zodra een keuze is gemaakt vult uw medewerker het aanvraagformulier op dit portaal in.
  • U, of de directe leidinggevende, ontvangt per e-mail een verzoek om akkoord voor het volgen van een bepaalde opleiding.
  • Pas na uw akkoord kan de medewerker starten met de opleiding of training en ontvangt u een factuur.

Persoonlijk leerbudget, de administratie

Achter de schermen wordt gewerkt aan een automatische systeemkoppeling waardoor u straks eenvoudig kunt zien wat het te besteden leerbudget per medewerker is. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2021 mogelijk is. Tot die tijd dient u zelf de administratie rondom het leerbudget bij te houden en het beschikbare budget te berekenen. Om u hierbij te helpen hebben we dit excelsheet voor u gemaakt. Daarnaast kunt u gebruik maken van deze rekentool.

Behoefte aan een opleidingsadvies?
Heeft u of uw werknemer behoefte aan hulp en advies bij het kiezen van een passende scholing? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Springest via 085-004 3516 of via help@springest.nl.

 

Tip: vul het Persoonlijk Leerbudget van uw medewerker(s) aan met bijvoorbeeld een bedrag uit uw opleidingsbudget. Hierdoor heeft uw medewerker een ruimere keuze in het portaal.

Meer informatie of vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen voor werkgevers voor meer informatie rondom de regeling Persoonlijk leerbudget.

Naar veelgestelde vragen

Na het lezen nog vragen? Stuur ons een bericht.

Stappenplan

Gebruik maken van het Persoonlijk Leerbudget 

Stap 1. Oriënteren en berekenen
De werknemer orienteert zich op persoonlijkleerbudget.nl, leest de voorwaarden en berekent de hoogte van zijn of haar beschikbare leerbudget.
Stap 2. Keuze op het opleidingsportaal
Op basis hiervan maakt de werknemer een keuze uit het aanbod via opleidingsportaal via persoonlijkleerbudget.nl.
Stap 3. Aanvraag opleiding
De werknemer maakt een keuze voor een opleiding, maakt een account aan (of logt in) en vult het aanvraagformulier voor het betreffende product in. Op dit formulier worden de gegevens van de leidinggevende/werkgever ingevuld voor het aanvragen van goedkeuring.
Stap 4. Aanvraag gaat naar werkgever

De leidinggevende / werkgever ontvangt per e-mail de aanvraag met een verzoek om goedkeuring door in te loggen of een account aan te maken.
Stap 5. Check/goedkeuring door werkgever

De leidinggevende / werkgever checkt:

  • de hoogte van het persoonlijk leerbudget van de betreffende medewerker
  • of de aangevraagde opleiding voldoet aan de voorwaarden van het Persoonlijk Leerbudget
Bij akoord: de werknemer ontvangt een bevestiging per e-mail met informatie wanneer hij of zij kan starten met de opleiding. De werkgever verwerkt de aanvraag in de administratie en ontvangt t.z.t. de factuur voor de opleiding.
Niet akkoord?  De werknemer ontvangt een e-mail met een toelichting waarom de aanvraag is afgekeurd.